نکات ایمنی در آشپزخانه های صنعتی

نکات ایمنی آشپزخانه های صنعتی

رعایت نکات ایمنی در آشپزخانه های صنعتی علاوه بر آنکه باعث بالا رفتن کیفیت محصولات و غذاهای تولیدی در اینگونه فضا ها می  شود از هزینه  های اضافی و هدر رفت منابع به دلیل رعایت نکردن  نکات ایمنی و حوادث غیر مترقبه نیز جلوگیری می کند.

آشپزخانه صنعتی به فضا ها و محل هایی گفته می  شود که در آنها آماده سازی و پخت انواع غذا به صورت سیستماتیک بر اساس یک برنامه ریزی مشخص و مدون انجام می  شود. به عبارت ساده در آشپزخانه  های صنعتی عملیات پخت غذا برای یک دوره کوتاه مدت یا بلند مدت در چهارچوب برنامه مشخص و از پیش تعیین شده با رعایت استانداردهای معتبر مدیریت انجام می  شود به شکلی که امکان پخت و عرضه صدها و حتی هزاران وعده غذایی با کیفیت در زمان مشخص فراهم می شود.

رعایت نکات ایمنی در آشپزخانه های صنعتی
نکات ایمنی در آشپزخانه های صنعتی

رعایت چه نکاتی ایمنی در آشپزخانه  های صنعتی می  تواند جز اولویت  های کاری باشد؟

رعایت نکات ایمنی در آشپزخانه  های صنعتی اگر جز اولویت  های کاری مدیران این مجموعه  ها باشد  هزینه  های اضافه   به شکل قابل توجهی کاهش پیدا می  کند.

از جمله نکات ایمنی که در آشپزخانه  های صنعتی رعایت آنها مهم و ضروری است می  توان به مواردی مانند آموزش نکات ایمنی به کارمندان آشپزخانه، استفاده از تجهیزات ایمن و با کیفیت برای پخت و پز و شستشوی وسایل، رعایت نکات آتش نشانی و نصب وسایل اطفاء حریق در آشپزخانه، استفاده از طراحی و معماری مناسب برای تجهیز  اینگونه فضا ها، استفاده از لباس کار شکیل و پاکیزه و متناسب با اندام کارکنان برای جلوگیری از ایجاد حریق، نصب سیستم تهویه با کیفیت در آشپزخانه صنعتی، بازدید دوره  ای از تجهیزات و وسایل با کارکرد بلند مدت و غیره اشاره کرد که در ادامه به برخی از آن ها اشاره می شود.

  • آموزش نکات ایمنی به کارمندان

آموزش نکات ایمنی به کارمندان یکی از نکات مهم و کلیدی در آشپزخانه  های صنعتی است به شکلی که رعایت آن باعث جلوگیری از ایجاد حوادث غیر مترقبه و آسیب وارد شدن به وسایل و کارکنان آشپزخانه می  شود.

هرچه کیفیت آموزش های ایمنی کارمندان و کارکنان آشپزخانه  های صنعتی بیشتر باشد میزان آسیب  هایی که ممکن است در اثر ناآگاهی یا اهمال و سستی کارکنان ایجاد شود به حداقل ممکن کاهش پیدا کرده و هزینه  های اضافه حذف می شود.

مسئولان و مدیران آشپزخانه  های صنعتی بهتر است در زمان استخدام کارکنان، شرط داشتن گواهی و مدرک آموزش نکات ایمنی را برای متقاضیان، لحاظ کنند یا  پس از استخدام  آنها را تشویق به دریافت گواهینامه  های استاندارد و با کیفیتی نمایند که بر اساس آموزش مدون  فعالیت ایمن  در آشپزخانه‌ های صنعتی صادر می  شود.

  • استفاده درست و ایمن از وسایل و تجهیزات آشپزخانه صنعتی

استفاده درست و ایمن از وسایل و تجهیزات در آشپزخانه‌ های صنعتی یکی از نکات ایمنی مهم  در اینگونه فضا ها است که رعایت آن علاوه بر افزایش کیفیت مواد غذایی، ایمنی کارکنان را افزایش داده و از آسیب رسیدن به آن  ها جلوگیری می  کند.

آموزش نکات ایمنی و چگونگی استفاده درست از وسایل آشپزخانه صنعتی از معیوب شدن تجهیزات در اثر استفاده نادرست جلوگیری کرده و از ایجاد  خطر و شرایط اضطراری در آشپزخانه جلوگیری می  کند.

به عبارت ساده استفاده از تجهیزات در آشپزخانه صنعتی باید به شکل اصولی و بر اساس روال استاندارد باشد یعنی از همه وسایل و تجهیزات باید طبق دستورالعمل های پذیرفته شده استفاده گردد تا از خطرات احتمالی جلوگیری شود.

از جمله وسایل آشپزخانه که استفاده نادرست از آنها ممکن است باعث ایجاد خطرات احتمالی شود می  توان به وسایل برقی یا گاز سوز اشاره کرد.

همچنین از وسایلی که دچار آسیب شده  اند باید حتی المقدور خودداری شود چون وجود هرگونه ترک خوردگی، شکستگی در وسایل آشپزخانه صنعتی ممکن است خطراتی را برای کارکنان و فضای کار در پی داشته باشد.

بنابراین سرویس دوره  ای وسایل آشپزخانه و استفاده نکردن از وسایل آسیب دیده می  تواند از ایجاد خطرات احتمالی در فضای آشپزخانه  های صنعتی جلوگیری کند همچنین آشنایی کارکنان آشپزخانه  های صنعتی با وسایل مورد استفاده علاوه بر افزایش کیفیت مواد غذایی، خطرات احتمالی که در صورت استفاده نادرست از اینگونه وسایل ممکن است ایجاد شود را به حداقل ممکن کاهش می  دهد.

رعایت نکات ایمنی آتشنشانی در آشپزخانه
رعایت نکات ایمنی آتشنشانی
  • رعایت نکات ایمنی آتش نشانی و نصب وسایل اطفاء حریق

رعایت نکات ایمنی آتش نشانی و نصب وسایل اطفاء حریق از دیگر نکات ایمنی مهم در آشپزخانه  های صنعتی است که رعایت آن می  تواند برای امنیت کارکنان و آشپزخانه ضروری باشد.

یکی از ساده  ترین و ایمن  ترین راه  ها برای جلوگیری از آتش سوزی در آشپزخانه  های صنعتی، هوشیاری کارکنان و رعایت نکات ایمنی به خصوص نصب و به کارگیری وسایل هشدار و اطفاء حریق است.

از جمله اقداماتی و نکاتی که رعایت آن در آشپزخانه  های صنعتی باعث بالا رفتن ضریب اطمینان می شود نصب تجهیزات آتش نشانی مثل سیستم  های اعلام خطر، کپسول اطفاء حریق، نصب چراغ  های اضطراری و علائم خروج در هنگام آتش  سوزی و غیره  است.

از دیگر نکاتی که رعایت آن باعث افزایش ایمنی  آشپزخانه صنعتی در مقابل آتش سوزی  های احتمالی می  شود می  توان به مواردی مانند دور کردن اجسام قابل اشتعال از محل  های پخت و پز، قرار ندادن دستگیره در نزدیک وسایل آشپزی، نپوشیدن لباس  های گشاد به وسیله کارکنان برای جلوگیری از آتش سوزی، آشنایی با روش خاموش کردن آتش بر روی روغن، آشنایی با استفاده از کپسول آتش نشانی، تعویض دوره  ای و به موقع کپسول آتش نشانی، آشنایی کارکنان با روش قطع کردن منابع برق و گاز در زمان  های اضطراری و غیر اشاره کرد.

  • طراحی و معماری مناسب و استاندارد برای تجهیز آشپزخانه صنعتی

طراحی و معماری مناسب و استاندارد برای تجهیز آشپزخانه صنعتی یکی دیگر از نکات ایمنی  در آشپزخانه  های صنعتی است که رعایت آن علاوه بر تسهیل در امور پخت و پز آشپزخانه باعث بالا رفتن کیفیت ایمنی محل کار می  شود.

معمولاً محلی که در هتل، رستوران یا فضاهای مجزا برای راه  اندازی آشپزخانه صنعتی در نظر گرفته می  شود باید از نظر ایمنی و بهداشت در سطح استانداردهای پذیرفته شده و معتبر باشد.

به بیان ساده از فضاهای تاریک با راه پله  های باریک و بدون سیستم تهویه هوا نباید برای اه اندازی آشپزخانه  های صنعتی استفاده شود.

به این معنا که فضای در نظر گرفته شده برای آشپزخانه صنعتی باید فضای مناسب با ابعاد استاندارد باشد که هر بخش از آن متناسب با کارکرد مورد نظر تجهیز شده باشد و انضباط کاری مثل شرح وظیفه هر بخش با تجهیز وسایل مورد نظر آن بخش رعایت گردد به شکلی که کارها بر اساس روال از پیش تعیین شده با تقسیم وظایف کارکنان به صورت منظم انجام شود.

  • نصب سیستم تهویه با کیفیت در آشپزخانه صنعتی

یکی از نکات یمنی در آشپزخانه  های صنعتی نصب سیستم تهویه با کیفیت در این گونه فضا ها است به شکلی که فضای داخلی به موقع تهویه شده و هوای تازه وارد فضای پخت و پز شود تا از ایجاد بوهای نابهنجار و تراکم بو و بخار در فضای داخلی جلوگیری گردد.

هرچند  استفاده از سیستم  های تهویه سنتی و قدیمی برای تهویه هوای آشپزخانه  های صنعتی می  تواند مفید باشد اما روند کار  کند این گونه سیستم  ها باعث پایین آمدن کیفیت هوای فضای داخلی می شود.

لذا برای بالا رفتن کیفیت تهویه هوا در آشپزخانه  های صنعتی بهتر است از سیستم  های تهویه هوای مدرن و با کیفیت استفاده شود به شکلی که سرعت تهویه و جابجایی بالا باشد و کیفیت هوای فضای داخلی آشپزخانه صنعتی در یک فاصله زمانی کم به استانداردهای لازم برسد.

رعایت نکات ایمنی آشپزخانه
رعایت نکات ایمنی
  • بازدید و سرویس دوره ای تجهیزات آشپزخانه و وسایل پخت و پز

بازدید و سرویس دوره  ای تجهیزات آشپزخانه و وسایل پخت و پز یکی دیگر از نکات ایمنی در آشپزخانه  های صنعتی است که علاوه بر بالا بردن عمر این گونه تجهیزات از ایجاد اختلال و ناکارآمدی در کارکرد  اینگونه وسایل جلوگیری کرده و  خطرات احتمالی ناشی از فرسودگی یا  اختلال در کارکرد آنها را به حداقل ممکن کاهش می  دهد.

این تجهیزات شامل تجهیزات پخت و پز مانند(فر و اجاق گاز)، تجهیزات آماده سازی، تجهیزات سرمایشی مانند یخچال و فریزر کینو صنعتی

سخن پایانی

نکات ایمنی در آشپزخانه  های صنعتی اگر به شکل اصولی و درست رعایت شود علاوه بر آنکه باعث تسهیل در روند کار آشپزخانه می  شود از خسارات جانی و مالی که در اثر رعایت نکردن  این نکات حادث می  شود جلوگیری می  کند.

لذا رعایت نکات ایمنی در آشپزخانه  های صنعتی باید جز اولویت  های کاری مدیران و پرسنل این گونه فضا ها باشد.

از جمله نکات ایمنی که در آشپزخانه  های صنعتی باید رعایت شود می  توان به مواردی مانند نصب نکات ایمنی به صورت مکتوب در فضاهای مختلف آشپزخانه، آموزش نکات ایمنی به کارمندان، استفاده از تجهیزات ایمنی با کیفیت برای پخت و پز و شستشوی وسایل، رعایت نکات آتش نشانی و نصب وسایل اطفاء حریق در آشپزخانه، نصب سیستم  های تهویه هوای مدرن و با کیفیت و غیر اشاره کرد.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *